May, 2011


18
May 11

President Tsjechie komt zijn boek promoten in Antwerpen

De Tsjechische president Vaclav Klaus is 25 mei in ANTWERPEN. UITGEVERIJ Aspekt organiseert samen met boekhandel t Stad leest een feestelijke bijeenkomst rond zijn boek; Blauwe planeet (Blue planet in green shackles“). Het is een echt boek zoals we president Klaus al kennen uit de Koude Oorlog tijd: Even dissident als genuanceerd, een gepast antwoord aan Al Gore. Iedereen die geïnteresseerd is in een verfrissende kijk op onze milieuproblematiek mag deze bijeenkomst niet missen. Graag 16,30 uur in de boekhandel aanwezig zijn, vanwege veiligheidsmaatregelen. Uw komst dient aangemeld te worden, dat mag naar e mail wouter.cajot@telenet (.) be

Steenhouwersvest 16
2000 Antwerpen

www.tstadleest.be


4
May 11

Boeken over de meidagen

Ook deze meidagen staan we weer volop stil bij de oorlog, ook bij uitgeverij Aspekt. Hans Sakkers schreef een opmerkelijk boek over de oorlog in het Scheldegebied, gebaseerd op geheime INIGMA informatie. Hugo Wapperom legt in De Spinvlieg de intriges vast van verzet en SD in de oorlog. Dit leverde een bijzonder meeslepende roman op. Daarnaast verscheen van de hand van Perry Pierik het boek Friedrich Knolle, bekentenissen van een SD officier. Wat begon als de bestudering van een geluidsband met daarop de stem van SD-officier Friedrich Knolle, leidde tot het schrijven van dit schokkende en onthullende boek. Knolle had gewaarschuwd dat er over zijn persoon ‘niet veel te vinden zou zijn’. Als Duitse inlichtingenman tijdens de Tweede Wereldoorlog kende hij zijn vak en wist zijn sporen uit te wissen. Hoewel hij betrokken was bij beruchte zaken, zoals het neerslaan van de Februaristaking, diverse gijzelingen en executies, kwam het nimmer tot een veroordeling. Daarbij werd zijn naam in verband gebracht met mysterieuze zaken, zoals de dood van SS-officier Spreij, de oprichting van spionagescholen, samenwerking met de Mussolini-bevrijder Otto Skorzeny en de Groot  Moefti van Jeruzalem en een belangrijke rol binnen de ondergrondse Werwolf-organisatie. Alleen al deze opsomming rechtvaardigt een onderzoek naar Friedrich Knolle.

Maar er kwam nog veel meer boven tafel. Een hernieuwde discussie over de vermeende spionage van premier Hendrikus Colijn, welke haaks stond op de Nederlandse vooroorlogse neutraliteitspolitiek en ons land in groot gevaar had kunnen brengen. Ook wordt voor het eerst duidelijk dat Colijn banden had met het verzet, zoals de Stijkelgroep, welke door naïviteit van Colijn succesvol door het netwerk Knolle werd opgerold. Tientallen verzetslieden lieten het leven. Daarbij biedt het dossier Knolle in samenhang met zijn Nederlandse netwerk ook ruimte voor een hernieuwde kijk op Colijns rol in de zaak rond de naturalisatie van de omstreden Duits-joodse zakenman Mannheimer alsmede zijn buitenechtelijke affaire met een Duitse maîtresse. Ook lijkt Knolle niet stil te hebben gezeten in de affaire rond de terugkeer naar Nederland van premier Jonkheer De Geer uit Engeland. Tevens onthulde Knolle ook nog bijzonderheden rond de merkwaardige missie van Rudolf Hess, die als ‘onderhandelaar’ naar Schotland was gevlogen. Voorts infiltreerde het Nederlandse netwerk van Knolle na de oorlog in het Bureau Nationale Veiligheid en speelde het een rol in het ontstaan van wat wij later de ‘Velser affaire’ zijn gaan noemen. De infiltratie in het BNV wierp ook nieuw licht op de zgn. ‘Stadhoudersbrieven’ van Prins Bernhard. Van de hand van Anton Verhey verscheen het prachtige Taferelen uit de geschiedenis. Deze bekende schilder verstaat als geen ander de kunst een historische belevenis meeslepend op het schilderdoek te krijgen.