March, 2012


23
Mar 12

Een voorjaar vol boeken: Katharen, Mann, Knolle en nogmaals Katharen

Wat een week in boekenland: eerst slecht nieuws rond VBK-groep, en nu weer Selexyz. Tijd daarom voor wat goed nieuws: zoals het feit dat er nog altijd hele mooie boeken uitkomen bij uitgeverij Aspekt, zoals de Heinrich Mann biografie van Margreet den Buurman, goed ontvangen en veel besproken. Ook verschenen er twee prachtige titels over de Katharen, door Wellinghof en Ankie Nolen. De een in romanvorm: Burcht van de vrede, de ander als non-fictie: Kruistocht tegen de Katharen. Paus en vorst worstelden met de nieuwe religie, met z’n zuiverheidssterven. De brandstapels moesten uitkomst bieden!

Veel aandacht was en is er ook voor Ik hield van jou van Jos Barenbrug. Dit boek is een unieke ode aan de liefde. Eigenlijk ken ik geen ander voorbeeld dat zo openhartig is. Het is ook opvallend hoeveel reacties er op dit boek bij de uitgeverij binnenkomen. Zelf ben ik inmiddels in een langere briefwisseling met dr. Herman Langeveld, rond oud premier Colijn. In het boek Friedrich Knolle, bekentenissen van een SD-officier wordt melding gemaakt van het feit dat Colijn gevoelig was voor gunsten en beloningen, en dat dit een smet werpt op zijn reputatie. Met name over de zaak of Colijn nu wel of niet gedurende de Eerste Wereldoorlog voor Engeland spioneerde staat ter discussie. Hierover is het laatste woord nog niet gesproken. Duidelijk wordt wel in het boek dat Colijn, anders dan Langeveld meende, betrokken was bij het verzet. Zijn naïeve houding hierin kostte veel leden van de zogenaamde Stijkel-groep het leven.

Kortom: een voorjaar vol boeken!

Perry Pierik