February, 2013


11
Feb 13

Knolle-Colijn en nieuwe druk

Nieuws van het ‘front’ rond Friedrich Knolle. Er komt een vierde editie aan!

De man zonder spiegelbeeld wordt steeds meer zichtbaar. In de vierde druk ook weer aandacht voor de bijzondere relatie KNOLLE-COLIJN. Na het verschijnen van de eerste drukken van dit boek ontstond er een correspondentie met Colijn-biograaf Herman Langeveld. Hij had destijds het ‘verzetsverleden’ van Colijn onderzocht, maar de connectie met de Stijkelgroep, alsmede de infiltratie van Knolle via Van Ligten, was hem ontgaan. Moeite was er met de spionagekwestie (Colijn voor de Engelsen in WO I).

In aanvulling op zijn biografie meent Langeveld n.a.v. het boek over Knolle nu dat er nimmer geld in de kluis van Colijn heeft gezeten en dat hij niet betaald zou zijn door de Britten. Hij noemde dat verhaal ‘volstrekt onaannemelijk’ omdat Colijn ‘geen behoefte’ zou hebben aan geld. (*Brief Langeveld 11.2.2012). Hierbij verwees hij naar diens werkzaamheden voor de olie-industrie. Het verhaal van het geld in de kluis zou een ‘sterk verwrongen’ verhaal van Knolle zijn.

Natuurlijk vraagt dit om respons: allemaal straks in de vierde druk; dit boek zal verschijnen onder de nieuwe titel SICHERHEITSDIENST!