April, 2015


17
Apr 15

Bühne 2, maart/aprilnummer

 Remarque jaren ’40

In Bühne 2 Enno van der Eerden over Remarque, Hans Dütting met Varenheuvel  van Dylan Thomas en ook weer met een kort verhaal, over herinneringen aan Roald Dahl gaat een artikel van Maran Olthoff. Jarenlang was ze zijn redacteur en directe contactpersoon voor Nederland. Bart Haers uit Brugge stond garant voor de rubriek ‘Locatie’ met de tot de verbeelding sprekende titel Aan de voeten van de bronzen Stevin. Trudy Kunz laat bij haar ‘Selfie’ haar gedachten gaan over heimwee. Een boeiend artikel over niezen in de letteren komt van Prof. dr. Robert Wentges en Sylvia Duijm heeft het als personal coach en styliste in deze Bühne over mode en zelfbeeld. Voor meer info en over de auteurs op de site van Bühne:

http://www.letterenvoorbuhne.blogspot.nl

 


7
Apr 15

Tussen plooierijen en Mujahedeen: ook ‘verliesrijke’ hoofdstukken bieden hoop

 Nieuwsgierige lezers bij een stand van Aspekt

 

Deze paasdagen las ik het boek Afgantsy van de hand van Rodric Braithwaite. Een fantastisch boek, over het Sovjet-ingrijpen in Afghanistan. De Mudjahedeen-leiders en de communisten zaten in Kaboel in hun studentenjaren in dezelfde klas. Later bestreden ze elkaar op leven en dood. Een handvol intellectuelen in het land, roeide een groot deel van de bevolking uit. Pas op overheid, aan wie u een studiebeurs verstrekt! Dat de geschiedenis grillig is bleek ook hier weer. De Afghaanse opstandelingen probeerden de Russische logistiek te verstoren. Ondanks alle bravoure Youtube-filmpjes van opgeblazen vrachtwagens, is hen dat nimmer gelukt. Toch verloren de Russen de oorlog; reden was dat de onderbreking van de Mujahedeen-logistiek uit Pakistan ook niet lukte. Via bijna onbegaanbare bergweggetjes kwamen eindeloze versterkingen. De gelovigen vochten voor de eeuwigheid, de Russen calculeerden en uiteindelijk sloten zij dit verliesrijke hoofdstuk.

De geschiedenis zit vol verliesrijke hoofdstukken

Sid Lukassen schrijft in Avondland en identiteit hoe samenlevingen ‘verscheurd’ worden door elkaar uitsluitende denkbeelden, en hoe de morele overwinning van het ene idee, de schade voor de ander is. Floris van Dijk neemt ons in Terug voor het tafelzilver mee naar een bizarre familiegeschiedenis, waarbij een tiener in 1945 letterlijk naar het door de Russen gedomineerde oosten terug moet om het begraven familiezilver te redden. Het verhaal heeft gelukkig een goede afloop. Anna Simon en Harmen Malderik namen ons in Oproer tussen Maas en Waal en Waerdinge terug naar het bewogen verleden. Bij Simon de typisch interne politieke problemen tussen regenten en burgerij (decor Nijmegen) van een Nederland in wording, waar de macht beslist werd door plooierijen. In Waerdinge brengt Harmen Malderik ons terug naar de megalomane priester Swab die Waerdinge de nieuwe tijd probeert binnen te loodsen.

De ideeënoorlog om de toekomst is oud en actueler dan ooit

Hoe ziet die nieuwe tijd eruit? De ideeënoorlog om de toekomst is oud en actueler dan ooit. In Oost-Europa trekt Poetin nieuwe cultuurgrenzen en in het Midden-Oosten worden de kaarten opnieuw geschud. Ik werk aan een nieuw boek met IS in de centrale rol. Maar de Islamitische Staat is maar een van de krachten – nieuw-Ottomanen, groot-Perzen, pan-Arabisten steken het Kalifaat naar de kroon. Volgens Kissinger is de lange arm van Teheran gevaarlijker dan IS. In elk geval constanter, denk ik dan. Wat blijft er als het stof neerdaalt? Ik blader in het nieuwe boek van Bob Latten, Vrouwen in de Grote Oorlog. Het zijn portretten van bijzondere vrouwen die kwamen bovendrijven in ’14 – ’18. Desalniettemin waren er twee wereldoorlogen nodig om de vrouw haar ‘moderne’ positie te geven. Iets moois dus, uit een verliesrijk hoofdstuk. We getuigen ervan…in de boeken van Aspekt.

Perry Pierik