July, 2015


3
Jul 15

Het fort Europa is zo lek als een mandje – en onze politie bestaat niet uit moordenaars

 

Foto: vluchtelingen komen via Hongarije ‘fort Europa’ binnen

 

Over selectief zijn en aanspreekbaarheid

Volgende week verschijnt mijn boek over Islamitische Staat, met daarin aandacht voor de geopolitieke consequenties van het conflict, alsook voor de Islamitische broederstrijd die gaande is, ook onder radicale vleugels. Een van de bijproducten van het conflict is de groeiende vluchtelingenstroom vanuit Noord-Afrika naar Europa. Nu is er veel te doen over het ‘fort Europa’ dat inhumaan zou zijn en mensen zou willen uitsluiten. Ik denk dat hier de over-kritische bril wordt opgezet, net zoals het “tegen ons” – sfeertje dat nu in de Haagse Schilderswijk heerst.

Kern van alle verontwaardiging is altijd dat men geen enkel oog voor verhoudingen en context heeft

Net zo goed als de politie in Nederland geen ‘moordenaars’ zijn, is Europa allerminst een ‘fort’. In werkelijkheid is Europa zo lek als een mandje, heeft het z’n bewaking niet op orde en laat het een volkomen gebrek aan eenduidig beleid zien. De vluchtelingen komen met tienduizenden tegelijk binnen, en verkassen van land naar land. Niet alleen trouwens via bootjes, ook via Hongarije bijvoorbeeld komt men via de Balkan massaal het ‘fort’ binnen. Nee, voor de echte ‘forten’ moet je naar de Arabische wereld, waar veel landen niet bereid zijn om ook maar een Syrische vluchteling op te nemen, of de Aziatische wereld, waar IndonesiĆ« de (Islamitische) bootvluchtelingen uit Myamar (Birma) gewoon laat dobberen.

Het is fijn als je eigen politieke systeem ‘aanspreekbaar’ is op z’n politiek en maatregelen, maar die benaderbaarheid mag niet leiden tot goedkope conclusies of een “het is allemaal de schuld van het westen” mentaliteit. Een aantal jaren geleden alweer publiceerde Aspekt van Emerson Vermaat het boek Het is allemaal de schuld van Joden en Amerikanen. Dat ging over deze selectieve verontwaardiging. Dit boek heeft aan actualiteit nauwelijks ingeboet, al verschuiven de fronten en aandachtspunten.