December, 2015


1
Dec 15

Winnie de Pooh en de indrukwekkende stilte

De VPRO belde…over Winnie de Pooh…Deze sympathieke beer uit mijn jeugd bleek in de Eerste Wereldoorlog door een Canadees naar Europa te zijn meegenomen en werd een favoriete mascotte. Opvallend, want ook bij mij kwam de beer uit Canada, via een zus van mijn moeder die een eeuwigheid geleden verhuisde naar overzee. Of Gerbrand Kip mijn medeauteur van ons boek was van Hellehonden, een ode aan het dier in oorlogstijd, of ik nog meer voorbeelden kende? Ja, Wojtek zei ik… de Poolse beer, oorspronkelijk uit Perzië, die meetrok naar de bergen bij Monte Cassiono, tussen de soldaten sliep, met hen worstelde, en munitiekisten droeg. Het dier kreeg zelfs een rang, en sliep liever tussen de soldaten dan in zijn hok. Ik bladerde ons boek weer eens door, en wist wederom waarom we het ooit geschreven hadden.

Het heeft iets tragisch, deze bloedband tussen dier en mens in oorlogstijd

Destijds beschreven wij het zo in de inleiding. Wanneer is het dier een dier en een mens geen mens? Deze vraag dringt zich op als we de honderden getuigenissen van het dier in oorlogstijd in foto’s en kunst op ons laten inwerken. Vaak was het dier niet eens bedoeld als het hoofdthema van de foto, ging het om een transport van gewonde soldaten, om het trekken van een stuk artillerie. Maar de dieren zijn er, en het materiaal dat de geschiedenis ons naliet getuigt van hun tragisch lijden. Want als ‘Mars’ ten strijde trok werd niemand ontzien.

Miljoenen dieren lieten het leven tijdens de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog

Dit boek is een ode aan het dier in oorlogstijd. De vele foto’s, die soms door de tand des tijds in kwaliteit zijn afgenomen maar desalniettemin indringend en confronterend zijn, vertellen hun geschiedenis. Zij waren, bij vriend en vijand, loyaal en trouw, kameraadschappelijk en vastberaden. Zij leden en stierven meestal in indrukwekkende stilte. In stilte zullen wij zo ook herdenken.

Op 29 november sprak ik in het VPRO programma OVT over dieren in oorlogstijd – luister terug via de link van npogeschiedenis.nl:

http://www.npogeschiedenis.nl/ovt/afleveringen/2015/29-11-2015.html

Bovenstaande tekst verscheen ook op de site van historiek:

http://www.historiek.net/winnie-de-poeh-en-de-indrukwekkende-stilte/54873

Continue reading →


1
Dec 15

Bühne en Aspekt onder de loep genomen: artikel in Civis Mundi

In Civis Mundi van november bespreekt Prof. dr. Wim Couwenberg het derde nummer van Bühne, dat deels is gewijd aan twintig jaar uitgeverij Aspekt. Reden voor Couwenberg om niet alleen dit nummer van Bühne te bespreken, maar ook de uitgeverij en zijn uitgever, waarover hij meldt:

‘(…) [ het] valt op dat de uitgever als auteur zelf ook bijzonder actief is. Als gepromoveerd historicus heeft hij zich met zijn publicaties ontwikkeld tot een specialist op het terrein van de Eerste en Tweede Wereldoorlog, het interbellum en daarmee samenhangende gebeurtenissen. Dat is ongetwijfeld een vrij zeldzaam fenomeen. Voor de ondernemingszin, de culturele inspiratie en intellectuele energie die aan dit alles ten grondslag ligt, verdient deze schrijvende uitgever alleszins een groot compliment.’

Over Bühne:  

‘De roeping van een tijdschrift als Bühne zou gezocht kunnen worden in het streven meer historisch inzicht en richtingsbesef te creëren in de tijd waarin we nu leven. (…) Wat markeert deze nieuwe tijdfase in de historische context van onze moderne cultuur? Waarheen zijn we op weg in de geschiedenis van de moderniteit als nieuw beschavingstype? ‘

 

‘Ik ben benieuwd in welke richting dit nieuwe tijdschrift zich zal ontwikkelen, en hoe het zich positioneert naast en tegenover andere culturele media’.

Lees het hele artikel op de site www.civismundi.nl  onder de titel ‘Een nieuw cultureel tijdschrift en zijn uitgever nader onder de loep

www.civismundi.nl/?p=artikel&aid=2782&