25
Jan 11

Recensies

Over Karl Haushofer, ‘biografie van een omstreden theoreticus’ (1869-1946)
‘Geopolitiek is het kernwoord in de studie Karl Haushofer en het nationaal socialisme van auteur en historicus Perry Pierik over Karl Haushofer, ‘een van de meest omstreden denkers uit de twintigste eeuw.’ Geopolitiek probeert ‘de invloed van geografie op de bevolking en het bestuur van een land te onderzoeken op wetmatigheden.’ In geschriften wordt Haushofer op verschillende wijze geportretteerd. Pierik heeft twintig pagina’s nodig voor literatuurverwijzingen, wat doet vrezen voor de rest van de inhoud. Niets is echter minder waar. De studie is in goed leesbaar Nederlands en uitnodigend geschreven.
De studie Karl Haushofer en het nationaal socialisme laat zien dat wanneer politici aan de haal gaan met het denken van wetenschappers, dit desastreuze gevolgen kan hebben. Karl Haushofer zelf komt in het boek naar voren als een zoekende mens die zijn wetenschap centraal stelde, geen duidelijke keuzes maakte, persoonlijke vriendschappenen en sympatie├źn ontkoppelde, en daardoor op z’n minst de indruk wekte dat hij verkeerd koos.’

(Veteraneninstituut, KvB)

Over Hongarije 1944-1945, de vergeten tragedie
Martin Ros schreef over dit boek in Hervormd Nederland: ‘We hebben hier te maken met een jonge historicus, die nog bereid is de verste en vreemdste, nooit eerder ontgonnen bronnen in te duiken. Zijn raadselachtige ijver resulteerde erin, dat hij een geweldige hoeveelheid nieuwe informatie naar boven bracht. Hij reisde naar waar het allemaal gebeurde. Hij ging corresponderen met oog- en oorgetuigen. Hij zocht de soms al op weg naar de wolken zijnde ex-generaals en andere vooraanstaanden op en ontlokte hen nieuwe curieuze bijzonderheden. Hij heeft een scherp oog voor het grote drama dat zich in de laatste maanden van de oorlog tussen Wenen en Boedapest heeft afgespeeld.’
‘De Nederlandse historicus en publicist heeft in dit boek het drama geschetst van de Duitse bezetting van Hongarije in 1944 en de ondergang van de joodse gemeenschap in dit land. Over deze Hongaarse tragedie is in Nederland weinig gepubliceerd. (…) Een fascinerend boek over de weinig bekende gebeurtenissen rond Boedapest en Wenen in de laatste oorlogsfase.’

NBD Biblion, P. Krug